Skip to main content
ILITE

 

Thông tin chuyển khoản kinh phí hội thảo

Kinh phí hội thảo được chuyển khoản trực tiếp cho Ban tổ chức theo số tài khoản sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Số TK: 21510000437126 (tiền VNĐ); 21510370033005 (tiền USD)

- Swiftcode: BIDVVNVX tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

Kinh phí tham gia hội thảo

Các mức phí được áp dụng tùy theo thời điểm đăng ký như sau:

 

Đối tượng

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 30/9/2023

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí từ 1/10 đến 05/12/ 2023

Quốc tế

Subscribe to Đăng ký