Skip to main content
ILITE

 

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Thông tin hội thảo, mẫu định dạng bài viết và đăng ký tham dự được cập nhật tại website: https://ilite.hnue.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ email của Ban tổ chức tại địa chỉ email: hoithao.ilite@hnue.edu.vn.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.