Skip to main content
ILITE

 

KINH PHÍ THAM GIA HỘI THẢO

Kinh phí tham gia hội thảo

Các mức phí được áp dụng tùy theo thời điểm đăng ký như sau:

 

Đối tượng

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 30/9/2023

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí từ 1/10 đến 20/11/ 2023

Quốc tế

Khách tham dự

700.000 VNĐ/ người (tương đương 30 USD)

1.200.000 VNĐ/ người (tương đương 50 USD)

Tác giả chính của báo cáo toàn văn

2.400.000 VNĐ/ bài (tương đương 100 USD)

4.700.000 VNĐ/ bài (tương đương 200 USD)

Việt Nam

Khách tham dự

600.000 VND/ người

800.000 VND/ người

Tác giả chính của báo cáo toàn văn

2.000.000 VND/ bài

3.000.000 VND/ bài

 

Amos Collier (not verified)

Sat, 02/18/2023 - 13:33

Dear hnue.edu.vn administrator, Your posts are always well organized and easy to understand.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.