Skip to main content
ILITE

 

KINH PHÍ THAM GIA HỘI THẢO

Kinh phí tham gia hội thảo

Các mức phí được áp dụng tùy theo thời điểm đăng ký như sau:

 

Đối tượng

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 30/9/2023

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí từ 1/10 đến 05/12/ 2023

Quốc tế

Khách tham dự (không có báo cáo/đồng tác giả)

700.000 VNĐ/ người (tương đương 30 USD)

1.200.000 VNĐ/ người (tương đương 50 USD)

Tác giả chính của báo cáo toàn văn

2.400.000 VNĐ/ bài (tương đương 100 USD)

4.700.000 VNĐ/ bài (tương đương 200 USD)

Việt Nam

Khách tham dự (không có báo cáo/đồng tác giả)

600.000 VND/ người

800.000 VND/ người

Tác giả chính của báo cáo toàn văn

2.000.000 VND/ bài

3.000.000 VND/ bài

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên, Khách tham dự ILITE2023, hoặc Tác giả chính ILITE2023

Lưu ý

- Đối với các báo cáo tóm tắt được chọn gửi toàn văn: Bài viết (toàn văn) không được chọn đăng trong Kỷ yếu hay tạp chí sẽ không được hoàn trả khoản phí này.

- Khi tham dự Hội thảo, kinh phí này áp dụng cho 01 tác giả chính của 01 báo cáo. Các đồng tác giả khác vui lòng nộp lệ phí cho Khách tham dự nếu xác nhận tham gia (chỉ nộp 1 lần trong trường hợp là đồng tác giả của 2 bài viết trở lên được chấp nhận đăng). 

- Kinh phí không được hoàn trả nếu khách đã đăng ký nhưng không tham dự.

- Khách tham dự (không có báo cáo) sẽ nhận được các tài liệu toàn văn Hội thảo, teabreaks và tham gia các hoạt động khác (phiên toàn thể, phiên song song, tọa đàm và bài giảng đại chúng).

- Đăng kí tham dự online: 300.000 VNĐ/người (15USD/ người đối với đại biểu quốc tế)

- Đăng kí đi dã ngoại: 650.000 VNĐ/người (30USD/người đối với đại biểu quốc tế)

 

Amos Collier (not verified)

Sat, 02/18/2023 - 13:33

Dear hnue.edu.vn administrator, Your posts are always well organized and easy to understand.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.