Skip to main content
ILITE

 

Payment

Thông tin chuyển khoản kinh phí hội thảo

Kinh phí hội thảo được chuyển khoản trực tiếp cho Ban tổ chức theo số tài khoản sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Số TK: 21510000437126 (tiền VNĐ); 21510370033005 (tiền USD)

- Swiftcode: BIDVVNVX tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên, Khách tham dự ILITE2023, hoặc Tác giả chính ILITE2023

Sau khi chuyển khoản, vui lòng gửi bản copy hóa đơn (ảnh chụp hoặc scan) và đăng ký tham dự Hội thảo về địa chỉ email: hoithao.ilite@hnue.edu.vn; hoặc nộp trực tuyến trên website tại đây

 

Mục Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ email của Ban tổ chức: hoithao.ilite@hnue.edu.vn 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.