Skip to main content
ILITE

 

Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên lần thứ nhất và lần thứ hai (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education – ILITE) được tổ chức vào năm 2019 và năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với một số trường đại học của Cộng hòa Liên bang Đức và Vương quốc Anh tổ chức Hội thảo lần thứ ba với Chủ đề: “Chuyển đổi số trong giáo dục: nhận thức, hành động và triển vọng” (Digital transformation in education: perception, action and prospect) vào tháng 12 năm 2023.

Các bài viết gửi tham gia hội thảo có thể tập trung thảo luận một số vấn đề như sau:

 

Những nhận thức và quan điểm về chuyển đổi số trong giáo dục trên thế giới
 

Quản lý giáo dục và chính sách phát triển đội ngũ giáo viên nhìn từ góc độ chuyển đổi số
 

Giáo dục thông minh, trường học thông minh, công nghệ giáo dục
 

Nhà trường hiện đại trong chuyển đổi số và mục tiêu đào tạo Công dân toàn cầu: xây dựng chương trình nhà trường nhằm phát triển năng lực học sinh; sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội; tính quốc tế, liên văn hoá và liên ngành trong giảng dạy; xây dựng trường học vì sự phát triển bền vững
 

Xu hướng, cơ hội, thách thức và giải pháp cho đổi mới giáo dục trong kỉ nguyên số: nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại; năng lực của học sinh và giáo viên; kỹ năng chuyển đổi số, năng lực số và năng lực sư phạm số
 

Chuyển đổi số trong tâm lí học ứng dụng (Tâm lí học lâm sàng, tâm lí học trường học…)

HẠN CUỐI GỬI BÁO CÁO TOÀN VĂN