Skip to main content
ILITE

 

Conference

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ ba

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học
 và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ ba

 

Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên lần thứ nhất và lần thứ hai (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education – ILITEđược tổ chức vào năm 2019 và năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với một số trường đại học của Cộng hòa Liên bang Đức và Vương quốc Anh tổ chức Hội thảo lần thứ ba với Chủ đề: “Chuyển đổi số trong giáo dục: nhận thức, hành động và triển vọng” (Digital transformation in education: perception, action and prospect) vào tháng 12 năm 2023.

1. Mục đích

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn quốc tế chia sẻ các nhận thức, quan điểm về chuyển đổi số trong giáo dục cũng như dự báo triển vọng cho tương lai; đổi mới sáng tạo trong mô hình tổ chức và quản trị nhà trường cũng như trong nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá các môn học (ở tất cả các cấp học); đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng bối cảnh chuyển đổi số. Trên cơ sở này, Hội thảo đề xuất những chính sách, giải pháp kịp thời nhằm đổi mới hoạt động dạy học, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hướng tới sự phát triển bền vững và ổn định của nền giáo dục; góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

2. Nội dung

Các bài viết gửi tham gia hội thảo có thể tập trung thảo luận một số vấn đề như sau:

- Những nhận thức và quan điểm về chuyển đổi số trong giáo dục trên thế giới;

- Xu hướng, cơ hội, thách thức và giải pháp cho đổi mới giáo dục trong kỉ nguyên số: nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại; năng lực của học sinh và giáo viên; kỹ năng chuyển đổi số, năng lực số và năng lực sư phạm số;

- Giáo dục thông minh, trường học thông minh, công nghệ giáo dục;

- Nhà trường hiện đại trong chuyển đổi số và mục tiêu đào tạo Công dân toàn cầu: xây dựng chương trình nhà trường nhằm phát triển năng lực học sinh; sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội; tính quốc tế, liên văn hoá và liên ngành trong giảng dạy; xây dựng trường học vì sự phát triển bền vững;

- Quản lý giáo dục và chính sách phát triển đội ngũ giáo viên nhìn từ góc độ chuyển đổi số;

- Chuyển đổi số trong tâm lí học ứng dụng (Tâm lí học lâm sàng, tâm lí học trường học…);

- Giáo dục STEAM (Science, Technology, EngineeringArts, and Mathematics) từ bậc mầm non đến THPT;

- Triển vọng của chuyển đổi số trong giáo dục.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Ngày 09 và 10/12/2023 (dự kiến)

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

4. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (phiên dịch tiếng Việt trong phiên toàn thể)

5. Thể lệ và thời gian gửi báo cáo

5.1. Thể lệ báo cáo

- Bài viết tham gia hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

- Bài viết tóm tắt và toàn văn phải được viết bằng tiếng Anh. Tác giả chịu trách nhiệm toàn bộ phần chỉnh sửa về mặt ngôn ngữ (nếu như phản biện yêu cầu).

- Tác giả gửi tóm tắt bài viết để xét duyệt trước khi gửi bài viết toàn văn. Tóm tắt không quá 300 từ; cần nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa và được gửi kèm giới thiệu tóm tắt về tác giả (không quá 100 từ). Không giới hạn số lượng tóm tắt của mỗi tác giả. 

- Bản toàn văn của bài viết gồm 4000 đến 7000 từ; và tuân thủ nghiêm ngặt các định dạng trong văn bản mẫu kèm theo Thông báo này. Nội dung bài viết cần có: tóm tắt, mở đầu, nội dung, kết luận, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo, giới thiệu tóm tắt về tác giả/nhóm tác giả.

- Bài viết sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, giãn cách dòng Single

- Bài viết có thể dùng footnote để giải thích nội dung (nếu cần)

- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A,B,C theo họ (theo định dạng của APA 7th edition). Đối với các tài liệu phỏng vấn, đề nghị chú thích ở footnote ghi rõ địa điểm và thời gian thực hiện. 

- Định dạng file bài viết: MS Word.docx (không để định dạng file doc hoặc pdf)

- Bài viết toàn văn sẽ được các nhà khoa học quốc tế và trong nước có uy tín phản biện.

5.2. Công bố của Hội thảo

- Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được chọn báo cáo trình bày tại Hội thảo; và được xem xét đăng trên tạp chí trong danh mục Scopus/Web of Science hoặc Kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (có chỉ số ISBN).

5.3. Thời gian gửi báo cáo

- Gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 10/04/2023

- Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt: trước ngày 10/05/2023

- Gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 30/07/2023

- Thông báo kết quả chọn đăng báo cáo toàn văn trong Kỷ yếu/tạp chí quốc tế: 25/09/2023

- Gửi bản báo cáo toàn văn đã chỉnh sửa theo góp ý phản biện: trước ngày 15/10/2023

6. Địa chỉ gửi bài viết

Bài viết tóm tắt và toàn văn xin gửi về địa chỉ email: hoithao.ilite@hnue.edu.vn, hoặc nộp trực tuyến trên website hội thảo.

Tiêu đề email và tên file: Họ tên ILITE3_abstract; Họ tên ILITE3_fullpaper

7. Kinh phí hội thảo

7.1. Các mức phí được áp dụng tùy theo thời điểm đăng ký như sau:

Đối tượng

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 30/9/2023

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí từ 1/10 đến 20/11/ 2023

Quốc tế

Khách tham dự

700.000 VNĐ/ người (tương đương 30 USD)

1.200.000 VNĐ/ người (tương đương 50 USD)

Tác giả chính của báo cáo toàn văn

2.400.000 VNĐ/ bài (tương đương 100 USD)

4.700.000 VNĐ/ bài (tương đương 200 USD)

Việt Nam

Khách tham dự

600.000 VND/ người

800.000 VND/ người

Tác giả chính của báo cáo toàn văn

2.000.000 VND/ bài

3.000.000 VND/ bài

7.2. Cách thức đóng lệ phí

Kinh phí (tiền VNĐ) hội thảo được chuyển khoản trực tiếp cho Ban tổ chức theo số tài khoản sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Số TK: 21510000437126 (tiền VNĐ); 21510370033005 (tiền USD)

- Swiftcode: BIDVVNVX tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên, Khách tham dự ILITE2023, hoặc Tác giả chính ILITE2023

7.3. Lưu ý

- Đối với các báo cáo tóm tắt được chọn gửi toàn văn: Bài viết (toàn văn) không được chọn đăng trong Kỷ yếu hay tạp chí sẽ không được hoàn trả khoản phí này.

- Khi tham dự Hội thảo, kinh phí này áp dụng cho 01 tác giả chính của 01 báo cáo. Các đồng tác giả khác vui lòng nộp lệ phí cho Khách tham dự nếu xác nhận tham gia (chỉ nộp 1 lần trong trường hợp là đồng tác giả của 2 bài viết trở lên được chấp nhận đăng). 

- Kinh phí không được hoàn trả nếu khách đã đăng ký nhưng không tham dự.

8. Thông tin liên hệ

Thông tin hội thảo, mẫu định dạng bài viết và đăng ký tham dự được cập nhật tại website: ilite.hnue.edu.vn ( hoạt động từ tháng 2 năm 2023). 

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ email của Ban tổ chức hoặc PGS.TS. Hoàng Hải Hà – Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐHSP Hà Nội, ĐT: 0903985115. 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, quý thầy cô, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cá nhân quan tâm viết bài và tham gia Hội thảo.

Trân trọng./.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.