Skip to main content
ILITE

 

Thời gian, địa điểm
Thông tin hội thảo
Thời Gian Và Địa Điểm Hội Thảo

Thời gian: 2 ngày, 9 – 10/12/2023

Địa điểm: Toà nhà K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lưu  ý: Internet có sẵn tại địa điểm tổ chức Hội thảo, song không có thiết bị in ấn .

Đăng ký đại biểu và nhận tài liệu: sảnh tầng 1

Tea break: tầng 2

Hướng dẫn chi tiết về địa điểm Hội thảo xem tại đây

Science
Scientific committee
Scientific Committee

Prof. Dr. Samia Khan

 University of Dundee, UK

Prof. Dr. Timothy Teo

The Chinese University of Hongkong, China

Prof. Dr. Chun Yen Chang

National Taiwan Normal University, China

Prof. Dr. Gabriele Schruefer

University of Bayreuth, Germany

HD KHOA HOC
Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học

Prof. Dr. Samia Khan

University of Dundee

Prof. Dr. Timothy Teo

The Chinese University of Hong Kong, China

Prof. Dr. Chun Yen Chang

National Taiwan Normal University, China

Prof. Dr. Gabriele Schruefer

University of Bayreuth, Germany

Prof. Dr. Chan-Jong Kim

Text
HD Nộp báo cáo
Cách Thức Trình Bày Báo Cáo Tóm Tắt

– Tác giả gửi tóm tắt bài viết để xét duyệt trước khi gửi bài viết toàn văn. Tóm tắt được viết bằng tiếng Anh Mỹ, không quá 300 từ; cần nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa, từ khóa và được gửi kèm giới thiệu tóm tắt lí lịch khoa học về tác giả (không quá 100 từ). Không giới hạn số lượng tóm tắt của mỗi tác giả.(Tải định dạng mẫu tóm tắt tại đây)

Thông tin liên hệ
Liên hệ
Thông tin liên hệ

Thông tin hội thảo, mẫu định dạng bài viết và đăng ký tham dự được cập nhật tại website: https://ilite.hnue.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ email của Ban tổ chức tại địa chỉ email: hoithao.ilite@hnue.edu.vn.

 

Contact
Contact
Contact

 

Conference information, article format and registration form are updated at website: https://ilite.hnue.edu.vn (operating from February 2023).