Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Với vị trí là trường Sư phạm trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Nhà trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu, từ đó trở thành người dẫn dắt tích cực trong quá trình hiện đại hoá và phát triển của giáo dục nước nhà.Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và đào tạo giáo viên (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education) được tổ chức hai năm/lần với mục đích tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế và phổ biến các kết quả nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của ngành. Hội thảo lần thứ nhất phối hợp cùng Đại học Southern Cross (Australia) được tổ chức năm 2019 với sự tài trợ của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia và Chương trình ETEP, đã thu hút hơn 250 học giả trong nước và quốc tế từ 10 quốc gia như Australia, Đức, Hoa Kì, Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Pháp... Tháng 12 năm 2021, phối hợp với nhiều trường Đại học quốc tế, Nhà trường tiếp tục tổ chức hội thảo lần thứ hai với chủ đề: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động.

Thông báo viết bài Đăng ký tham dự Hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 11th December 2021
7.45- 8.30Virtual and onsite registration
8.30 – 8.45Welcome remarks
– HNUE
– University of Bayreauth
8.45- 9.00Opening keynote
Do our education systems hold a key to unlock a better world?
Prof. Charles Hopkins
UNESCO Chair in Reorienting Education towards Sustainability, York University (Canada)
9.00 – 10.15Plenary session 1
Characterizing Generation Z: Implications for Teaching and Learning
Prof Timothy Teo, Mudorch University (Australia)
– Teacher Education in the Pandemic
Assoc. Prof Tony Loughland, University of New South Wales (Australia)
10.15 – 10.35Tea Break
10.35 – 11.50Plenary session 2
– Assessment for an online world
Prof Sandra Milligan, University of Melbourne (Australia)
– Where do we go from here? Digital technologies, online materials and learning platforms alone do not provide good teaching
Prof. Daniela Schmeinck, University of Cologne (Germany)
11.50– 12.00Photo session
13.30– 14.45Plenary session 3
The promotion of a change of perspectives as an essential component of education for sustainable development
Prof. Gabriele Schrüfer, Bayreuth University (Germany)
Dr. Sonja Schwarze, Münster University (Germany)
– Four case studies exploring the impact of Covid-19 on science teaching and learning in formal and informal settings: Lessons learned for science teacher education and research
Prof. Sonya N. Martin, Seoul National University (ROK)
14.45– 15.15Tea break
15.15 – 17.00PARALLEL SESSIONS I
– Session I.A. Teacher education: theoretical and practical issues
– Session I.B. Education for Sustainable Development
– Session I.C. Teaching Strategies and Tactics for K-12 Education
– Session I. D. Teaching languages and social sciences
 12th December 2021
7.45- 8.30Virtual and onsite registration
8.30- 9.45Plenary session 4
Internet of Teachers and Students (IoTS) for Tackling the Challenges of COVID-19 Pandemics
Prof. Chun-Yen Chang, National Taiwan Normal University
– The association between children’s communication skills and academic performance
Prof. Sharynne McLeod, Charles Sturt University (Australia)
9.45– 10.15Tea Break
10.15– 12.00PARALLEL SESSIONS II
– Session II.A. School social work and psychology
– Session II. B. Early childhood and special education
– Session II.C. Digital transformation in schools/universities
– Session II.D. Higher Education
12.00 – 12.15Closing Remarks