Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Với vị trí là trường Sư phạm trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Nhà trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu, từ đó trở thành người dẫn dắt tích cực trong quá trình hiện đại hoá và phát triển của giáo dục nước nhà.Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và đào tạo giáo viên (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education) được tổ chức hai năm/lần với mục đích tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế và phổ biến các kết quả nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của ngành. Hội thảo lần thứ nhất phối hợp cùng Đại học Southern Cross (Australia) được tổ chức năm 2019 với sự tài trợ của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia và Chương trình ETEP, đã thu hút hơn 250 học giả trong nước và quốc tế từ 10 quốc gia như Australia, Đức, Hoa Kì, Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Pháp... Tháng 12 năm 2021, phối hợp với nhiều trường Đại học quốc tế, Nhà trường tiếp tục tổ chức hội thảo lần thứ hai với chủ đề: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động.

Thông báo viết bài Đăng ký tham dự Hội thảo

Nội dung chính

Các bài viết gửi tham gia hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề dự kiến như sau:

– Chiến lược giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hoá: xu hướng, cách tiếp cận và kinh nghiệm quốc tế

– Sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh đại dịch: cơ hội, thách thức và tìm kiếm các giải pháp cho công tác dạy học và đào tạo giáo viên (ở tất cả các cấp học);

– Xu hướng, cơ hội, thách thức và giải pháp cho đổi mới giáo dục trong kỉ nguyên số: nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại; năng lực của học sinh và giáo viên; kỹ năng chuyển đổi và năng lực số; giáo dục thông minh, trường học thông minh, sư phạm thông minh.

– Nhà trường hiện đại và mục tiêu đào tạo Công dân toàn cầu: xây dựng chương trình nhà trường nhằm phát triển năng lực học sinh; sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội; tính quốc tế, liên văn hoávà liênngành trong giảng dạy; xây dựng trường học vì sự phát triển bền vững(Education for Sustainable development)

– Giáo dục STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)

– Giáo dục hoà nhập và giáo dục cho người khuyết tật

– Quản lý giáo dục và chính sách phát triển đội ngũ giáo viên

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

ILITE – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội