Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Với vị trí là trường Sư phạm trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Nhà trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu, từ đó trở thành người dẫn dắt tích cực trong quá trình hiện đại hoá và phát triển của giáo dục nước nhà.Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và đào tạo giáo viên (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education) được tổ chức hai năm/lần với mục đích tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế và phổ biến các kết quả nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của ngành. Hội thảo lần thứ nhất phối hợp cùng Đại học Southern Cross (Australia) được tổ chức năm 2019 với sự tài trợ của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia và Chương trình ETEP, đã thu hút hơn 250 học giả trong nước và quốc tế từ 10 quốc gia như Australia, Đức, Hoa Kì, Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Pháp... Tháng 12 năm 2021, phối hợp với nhiều trường Đại học quốc tế, Nhà trường tiếp tục tổ chức hội thảo lần thứ hai với chủ đề: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động.

Thông báo viết bài Đăng ký tham dự Hội thảo

KINH PHÍ THAM GIA HỘI THẢO

1. Các mức phí được áp dụng tùy theo thời điểm đăng ký như sau:

            Đối tượngĐăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 10 /8/2021Đăng ký tham dự và đóng lệ phí từ 11/8 đến 20/11/ 2021
Quốc tế
Khách tham dự trực tuyến (không gửi báo cáo)700.000 VNĐ/ người (tương đương 30 USD)
Tác giả của báo cáo gửi toàn văn (tham dự trực tuyến)2.400.000 VNĐ/ người (tương đương 100 USD)5.000.000 VNĐ/ người (tương đương 220 USD)
Việt Nam
Khách tham dự(không gửi báo cáo)600.000 VND/ người800.000 VND/ người
Tác giả của báo cáo gửi toàn văn2.000.000 VND/ người3.000.000 VND/ người

* Đối với các khách tham dự hội thảo, không có báo cáo, kinh phí tham dự không được hoàn trả nếu khách đã đăng ký nhưng không tham dự.

* Đối với các báo cáo tóm tắt được chọn gửi toàn văn, BTC chỉ tiến hành phản biện sau khi nhận được kinh phí chuyển khoản.

– Bài viết (toàn văn) không được chọn báo cáo hoặc đăng trong Kỷ yếu/ tạp chí, các tác giả không hoàn thành bài viết toàn văn sẽ không được hoàn trả khoản phí này.

– Mức phí này áp dụng cho tác giả chính của báo cáo. Các đồng tác giả khác vui lòng nộp lệ phí Khách tham dự nếu xác nhận tham gia (chỉ nộp 1 lần trong trường hợp là đồng tác giả của 2 bài viết trở lên được chấp nhận đăng). 

– Các đại biểu muốn tham dự hội thảo theo hình thức trực tuyến cần đăng ký với Ban Tổ chức để được cấp link và nhận tài liệu hội thảo (bản mềm). Mức lệ phí: 300.000 VNĐ.

* BTC không chuyển Kỷ yếu hội thảo qua đường bưu điện đối với các tác giả hoặc khách đã đăng ký nhưng không tham dự hội thảo. Tuy nhiên nếu diễn biến dịch bệnh (tại thời điểm diễn ra hội thảo) phức tạp, các tác giả/khách đã đăng ký và đóng lệ phí chỉ tham dự dưới hình thức trực tuyến và có thông báo lại với BTC, BTC sẽ chuyển phát nhanh tài liệu, túi hội thảo qua đường bưu điện sau khi kết thúc hội thảo.

2.  Kinh phí hội thảo được chuyển khoản trực tiếp cho Ban tổ chức theo số tài khoản sau:

– Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
– Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
– Số TK: 
21510000437126 (tiền VNĐ)
21510370033005 (tiền USD)
 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên, Khách tham dự ILITE2021, hoặc Tác giả chính ILITE2021

Sau khi chuyển khoản, vui lòng gửi bản copy hóa đơn và Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ email: hoithao.ilite@hnue.edu.vn.  Đại biểu chỉ được chính thức xác nhận đăng ký tham dự Hội thảo sau khi BTC nhận được lệ phí, hóa đơn và Phiếu đăng ký.

Lưu ý: nếu bài viết được tạp chí trong danh mục SCOPUS chấp nhận đăng, các tác giả có thể phải chịu khoản phí xuất bản theo quy định của tạp chí.

Đăng ký trực tuyến tại đây