Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Với vị trí là trường Sư phạm trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Nhà trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu, từ đó trở thành người dẫn dắt tích cực trong quá trình hiện đại hoá và phát triển của giáo dục nước nhà.Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và đào tạo giáo viên (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education) được tổ chức hai năm/lần với mục đích tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế và phổ biến các kết quả nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của ngành. Hội thảo lần thứ nhất phối hợp cùng Đại học Southern Cross (Australia) được tổ chức năm 2019 với sự tài trợ của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia và Chương trình ETEP, đã thu hút hơn 250 học giả trong nước và quốc tế từ 10 quốc gia như Australia, Đức, Hoa Kì, Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Pháp... Tháng 12 năm 2021, phối hợp với nhiều trường Đại học quốc tế, Nhà trường tiếp tục tổ chức hội thảo lần thứ hai với chủ đề: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động.

Thông báo viết bài Đăng ký tham dự Hội thảo

HƯỚNG DẪN GỬI BÁO CÁO TOÀN VĂN

– Bài viết tham gia hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

– Bài viết toàn văn phải được viết bằng tiếng Anh (Mỹ). Tác giả chịu trách nhiệm toàn bộ phần chỉnh sửa về mặt ngôn ngữ (nếu như phản biện yêu cầu).

– Bản toàn văn của bài viết gồm 4000 đến 7000 từ; và tuân thủ nghiêm ngặt các định dạng trong văn bản mẫu kèm theo. Nội dung bài viết cần có: tóm tắt, mở đầu, nội dung, kết luận, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo, giới thiệu tóm tắt về tác giả/nhóm tác giả. (Tải văn bản định dạng mẫu tại đây)

– Bài viết sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, giãn cách dòng Single.

– Bài viết có thể dùng footnote để giải thích nội dung (nếu cần)

– Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A,B,C theo họ đối với tác giả nước ngoài và tên đối với tác giả Việt Nam (theo định dạng của APA 6th edition). Đối với các tài liệu phỏng vấn, đề nghị chú thích ở footnote ghi rõ địa điểm và thời gian thực hiện.

– Bài viết toàn văn được để ở file Word có định dạng .docx và xin gửi về địa chỉ email: hoithao.ilite@hnue.edu.vn, hoặc upload tại website (Mục Nộp báo cáo toàn văn)word có định dạng *.doc hoặc doc

– Các tác giả bài viết được tạp chí trong danh mục SCOPUS chấp nhận đăng phải chịu trách nhiệm biên tập/sửa chữa bài viết theo yêu cầu của tạp chí. Thời gian đăng tải công trình phụ thuộc vào Ban biên tập tạp chí.  

Thời gian gửi bài

– Gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 30/08/2021

– Thông báo kết quả chọn đăng báo cáo toàn văn trong Kỷ yếu/tạp chí thuộc danh mục SCOPUS: 15/10/2021

– Gửi bản báo cáo toàn văn đã chỉnh sửa theo góp ý phản biện: trước ngày 1/11/2021