Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Với vị trí là trường Sư phạm trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Nhà trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu, từ đó trở thành người dẫn dắt tích cực trong quá trình hiện đại hoá và phát triển của giáo dục nước nhà.Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và đào tạo giáo viên (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education) được tổ chức hai năm/lần với mục đích tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế và phổ biến các kết quả nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của ngành. Hội thảo lần thứ nhất phối hợp cùng Đại học Southern Cross (Australia) được tổ chức năm 2019 với sự tài trợ của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia và Chương trình ETEP, đã thu hút hơn 250 học giả trong nước và quốc tế từ 10 quốc gia như Australia, Đức, Hoa Kì, Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Pháp... Tháng 12 năm 2021, phối hợp với nhiều trường Đại học quốc tế, Nhà trường tiếp tục tổ chức hội thảo lần thứ hai với chủ đề: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động.

Thông báo viết bài Đăng ký tham dự Hội thảo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC QUỐC TẾ

Full NameInstitution
Prof. Dr. Nan BahrSouthern Cross University, Australia
Prof. Dr. Valentina Klenowski (Adjunct)Queensland University of Technology, Australia
Prof.Dr. Timothy TeoMudorch University, Australia
Prof.Dr. Martin Hayden (Adjunct)Southern Cross University, Australia
Prof.Dr. Chun Yen ChangNational Taiwan Normal University, Taiwan
Prof. Dr. Gabriele SchrueferUniversity of Bayreuth, Germany
Prof. Dr. Daniela SchmeinckUniversity of Cologne, Germany
Prof. Dr. Charles A. HopkinsYork University, Canada
Prof. Dr. Chan-Jong KimSeoul National University, Republic of Korea
Prof.Dr. Nguyen Van Minh Hanoi National University of Education, Vietnam
Prof. Dr. Do Viet HungHanoi National University of Education, Vietnam
Prof. Dr. Dinh Quang BaoHanoi National University of Education, Vietnam
Prof. Dr. Do Huong TraHanoi National University of Education, Vietnam
Prof. Dr. Sonya MartinSeoul National University, Republic of Korea
Assoc. Prof. Dr. Chatree Faikhamta Kasetsart University, Thailand
Assoc. Prof. Dr. Chang Chew HungNational Institute of Education, Singapore
Assoc. Prof. Dr. Shit Fun ChewNational Institute of Education, Singapore
Assoc. Prof. Dr. Sandra MilliganUniversity of Melbourne, Australia
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van TraoHanoi National University of Education, Vietnam
Assoc. Prof.Dr. Nguyen Vu Bich HienHanoi National University of Education, Vietnam
Assoc. Prof.Dr. Nguyen Duc SonHanoi National University of Education, Vietnam
Assoc. Prof.Dr. Nguyen Van BienHanoi National University of Education, Vietnam
Assoc. Prof.Dr. Le Huy HoangHanoi National University of Education, Vietnam
Assoc. Prof.Dr. Nguyen Thi Mai HuongHanoi National University of Education, Vietnam
Assoc. Prof.Dr. Nguyen Hoai NamHanoi National University of Education, Vietnam
Assoc. Prof.Dr. Tran Thi Le ThuHanoi National University of Education, Vietnam
Dr. Etsuke SaitoMonash University, Australia
Dr. Nguyen Thi Mai HoaUniversity of New South Wale, Australia
Dr. Le Tuan AnhHanoi National University of Education, Vietnam
Dr. Tran Ba TrinhHanoi National University of Education, Vietnam
Dr. Ngo Vu Thu HangHanoi National University of Education, Vietnam

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

ILITE – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội